నూతనంగా నిర్మించిన సాయిబాబా మందిరం ప్రారంభోత్సవం… in Tatipaka

మన తాటిపాక గోశాల లో నూతనంగా నిర్మించిన సాయిబాబా మందిరం ప్రారంభోత్సవం…   2018 జూన్ 16,ఉదయం 11:22 గం..

 

sai baba temple construction in tatipaka