కోనసీమ తిరుపతి వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి శనివార దర్శనాలు

కోనసీమ తిరుపతి వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి శనివార దర్శనాలు

భారతదేశంలో ఎర్రచందనమనే కొయ్యలో వెలసిన ఏకైక స్వయంభు క్షేత్రం

 

vadapalli venkateswara swamy temple

కోనసీమ తిరుపతి …ఆత్రేయపురం మండలంలోని వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్న ఏడు శనివారముల నోము భక్తులు….!!!

 

 

కోనసీమ తిరుపతి …ఆత్రేయపురం మండలంలోని వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్న ఏడు శనివారముల నోము భక్తులు….!!!

కోనసీమ తిరుపతి …ఆత్రేయపురం మండలంలోని వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్న ఏడు శనివారముల నోము భక్తులు….!!! దీపారాధనలు చేసి…కొబ్బరికాయలు మొక్కులు సమర్పించారు..!!!

 

 

కోనసీమ తిరుపతి …ఆత్రేయపురం మండలంలోని వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి నూతన వాహన పార్కింగ్..!!

 

 

కోనసీమ తిరుపతి …ఆత్రేయపురం మండలంలోని వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించు కొనేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన భక్తులు…!!!